صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > نمونه فرم ها و لیست های مورد نیاز در تدوین رساله علمی سطح 3 و 4


 

دسترسی به فرم های مدارج علمی

نمونه فرم ها و لیست های مورد نیاز در تدوین رساله علمی سطح 3 و 4

طلاب محترمی که واجد شرایط ثبت نام و یا در حال تدوین رساله علمی می باشند، نمونه فرم ها و لیست های مورد نیاز خود را می توانند در این قسمت یافته و در صورت نیاز دانلود نمایند.

نمونه فرم ها و لیست های مورد نیاز در تدوین رساله علمی سطح 3 و 4
تاریخ: يکشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٨  /  ساعت: ٠٨:٠٠  /  تعداد بازدید: 179726  /  نمونه فرم ها و لیست های مورد نیاز در تدوین رساله علمی سطح 3 و 4دسترسی به فرم های مدارج علمی پرینت مطلب
 

* این مطلب، ویژه طلاب حوزه های شهرستانها می باشد!


 

فرم های مورد نیاز جهت ثبت نام سطح 3 و 4

ردیف

فرم ها

دانلود

1

فرم اطلاعات فردی

 

 

فرم های پیشنهاد موضوع و اساتید راهنما و مشاور

ردیف

فرم ها

سطح 3

سطح 4

1

فرم پیشنهاد موضوع رساله

2

فرم پیشنهاد استاد راهنما

3

فرم پیشنهاد استاد مشاور

تذکر: پیشنهاد استاد راهنما، اجباری و استاد مشاور، اختیاری است! (وجود استاد راهنما برای تدوین رساله و حضور در جلسه دفاعیه، کفایت می کند)

 

لیست اساتید مصوّب

ردیف

بر روی نام هر رشته کلیک کنید

1

رشته فقه عبادات 

2

رشته فقه معاملات

3

رشته اصول فقه 

4

رشته تبلیغ و معارف 

5

رشته فلسفه و کلام 

6

رشته تفسیر و علوم قرآنی

7

رشته حقوق و قضاء 

8

رشته علوم حدیث 

9

رشته تاریخ اسلام 

10

رشته ادبیات عرب 

11

رشته اخلاق و تربیت 

 

♦  راهنمای تکمیل فرم «طرح رساله علمی»

♦  دستورالعمل «تدوین رساله علمی»

ردیف

فرم های تدوین رساله دانلود (PDF یا Word)

1

طرح رساله علمی

2

فرم درخواست تمدید مهلت تدوین رساله علمی

3

فرم تأییدیه اساتید راهنما و مشاور جهت برگزاری جلسه دفاعیه

4

چکیده رساله علمی


آدرس ایمیل مدارج علمی (ستاد ـ جمکران):      MADAREJ@ismc.ir

 

 

najah

soal sound
moshaver