صفحه اصلی > اخبار 
اخبار > برنامه و محدوده امتحانات پایه های 7 تا 10 آموزش غیر حضوری و مجازی شهریور 97


 

اداره آموزش غیرحضوری:

برنامه و محدوده امتحانات پایه های 7 تا 10 آموزش غیر حضوری و مجازی شهریور 97

برنامه امتحانات آموزش غيرحضوري حوزه‌هاي علميه سراسر كشور شهریور97 (نیمسال دوم غیرحضوری سال تحصیلی 97-96) اعلام شد

تاریخ: پنج شنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٧  /  ساعت: ٠٨:١٧  /  تعداد بازدید: 113625  /  اداره آموزش غیرحضوری: پرینت مطلب
 

 

برنامه امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي 97- 96 (شهریور 1397)
آموزش غيرحضوری حوزه‌های علميه سراسر كشور

 

ایام هفته تاریخ ساعت شروع امتحانات صبح ساعت شروع امتحانات عصر
پایه ساعت 8:00 پایه  ساعت 10:00 پایه ساعت 15:30 پایه ساعت 17:30
دو شنبه 97/05/01 7 فقه 1 ب 1 8 فقه 3 ب 1 7 فلسفه ب  1 8 اصول 1 ب 1
9 فقه 4 ب 1 10 فقه 6 ب 1 9 فلسفه ب  1 10 اصول 1 ب 1
 
ایام هفته تاریخ ساعت شروع امتحانات صبح ساعت شروع امتحانات عصر
پایه ساعت 8:00 پایه  ساعت 10:00 پایه ساعت 15:30 پایه ساعت 17:30
سه شنبه 97/05/02 8 اصول 2 ب 1 7 اصول ب 1 8 رجال 7 تفسیر
10 اصول 2 ب 1 9 فقه 5 ب 1 10 فلسفه ب 2 9 تفسیر
 
ایام هفته تاریخ ساعت شروع امتحانات صبح ساعت شروع امتحانات عصر
پایه ساعت 8:00 پایه  ساعت 10:00 پایه ساعت 15:30 پایه ساعت 17:30
چهارشنبه 97/05/03 7 فقه 2 ب 1 8 اصول 1 ب 2 7 فلسفه ب 2 8 تفسیر
9 اصول ب 1 10 اصول 1 ب 2 9 فلسفه ب 2 10 فلسفه ب 1
 
ایام هفته تاریخ ساعت شروع امتحانات صبح ساعت شروع امتحانات عصر
پایه ساعت 8:00 پایه  ساعت 10:00 پایه ساعت 15:30 پایه ساعت 17:30
پنج شنبه 97/05/04 8 فقه 3 ب 2 7 فقه 1 ب 2 8 عقاید 7 عقاید
10 فقه 6 ب 2 9 فقه 4 ب 2 10 درایه 9 رجال
 
ایام هفته تاریخ ساعت شروع امتحانات صبح ساعت شروع امتحانات عصر
پایه ساعت 8:00 پایه  ساعت 10:00 پایه ساعت 15:30 پایه ساعت 17:30
جمعه 97/05/05 7 اصول ب 2 8 اصول 2 ب 2 7 فقه 2 ب 2    
9 اصول ب 2 10 اصول 2 ب 2 9 فقه 5 ب 2 10 تفسیر


 

محدوده دروس آموزش غیرحضوری و مجازی

 

پایه هفتم(نیمسال اول)

ردیف

عنوان درس

ساعت

محدوده درسی

متن درس

مؤلف

1

اصول بخش(1)

80

از اول رسائل تا اول اجماع منقول

رسائل

مرتضی انصاری

2

فقه 1 بخش(1)

80

از اول مکاسب محرمه تا اول المسألة التاسعة

مکاسب

مرتضی انصاری

3

فقه 2 بخش(1)

80

از اول النوع الخامس تا اول الأمر الثاني (انّ المتیقّن  من مورد المعاطاة)

مکاسب

مرتضی انصاری

4

فلسفه بخش(1)

50

از اول کتاب تا اول مرحله هشتم

بدایة الحکمة

محمد­حسین طباطبایی

5

تفسیر

30

سوره مبارکه توبه

جوامع الجامع جلد2

حسن طبرسی

جمع

320

 

 

 

پایه هفتم(نیمسال دوم)

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

محدوده درسی

متن درس

مؤلف

1

اصول بخش(2)

80

از اول اجماع منقول تا اول دلیل انسداد

رسائل

مرتضی انصاری

2

فقه 1 بخش(2)

80

از اول المسالة التاسعة تا اول النوع الخامس

(ممّا یحرم التکسّب به)

مکاسب

مرتضی انصاری

3

فقه 2 بخش(2)

80

از الأمر الثانی تا اول الکلام فی شروط المتعاقدین

مکاسب

مرتضی انصاری

4

فلسفه بخش(2)

50

از اول مرحله هشتم تا پایان کتاب

بدایة الحکمة

محمد­حسین طباطبایی

5

عقاید

30

از اول کتاب تا اول نبوت

محاضرات في الإلهیات

جعفر سبحانی

جمع

320

 

*­ تذکر:جهت اتمام سرفصل تعیین شده پیشنهاد می­شود از ابتدای سال، فلسفه همراه با کلاس جبرانی  برگزار گردد.

 

پایه هشتم(نیمسال اول)

ردیف

عنوان درس

ساعت

محدوده درسی

متن درس

مؤلف

1

اصول1 بخش(1)

80

از ابتدای المقصد الثالث في الشک تا ابتدای المقام الثاني في الشبهة الغیرالمحصورة

رسائل

مرتضی انصاری

2

اصول2 بخش(1)

110

از ابتدای بحث استصحاب  تا ابتدای تعارض الاستصحاب

رسائل

مرتضی انصاری

3

فقه 3بخش(1)

80

از ابتدای الکلام في شروط المتعاقدین تا ابتدای امّا القول في المجیز

مکاسب

مرتضی انصاری

4

رجال

20

از اول تا اول مشایخ الثقات

کلیات علم رجال

جعفر سبحانی

5

تفسیر

30

سوره‌های رعد و یوسف

جوامع الجوامع جلد 2

حسن طبرسی

جمع

320

 

 

پایه هشتم(نیمسال دوم)

ردیف

عنوان درس

ساعت

محدوده درسی

متن درس

مؤلف

1

اصول1 بخش(2)

80

از ابتدای المقام الثاني في الشبهة الغیر المحصورة تا ابتدای بحث استصحاب

رسائل

مرتضی انصاری

2

اصول2 بخش(2)

110

از ابتدای تعارض الاستصحاب تا پایان کتاب

رسائل

مرتضی انصاری

3

فقه 3بخش(2)

80

از ابتدای امّا القول في المجیز تا القول في شرایط العوضین

مکاسب

مرتضی انصاری

4

عقاید

40

از اول نبوت تا پایان کتاب

محاضرات في الإلهیات

جعفر سبحانی

جمع

310

 

 

 

* تذکر:با توجه به بالا بودن حجم کتاب اصول2 مدیران محترم باید 25 ساعت در نیم‌سال اول پس از دروس رجال و تفسیر، برای اتمام این درس، کلاس فوق‌العاده برگزار کنند.

 

پایه نهم(نیمسال اول)

ردیف

عنوان درس

ساعت

محدوده درسی

متن درس

مؤلف

1

اصول بخش(1)

80

از اول کتاب تا اول في ما یتعلّق بصیغة الامر

کفایة الاصول

محمد کاظم خراسانی

2

فقه4 بخش(1)

80

از اول القول في شرائط العوضین تا مسألة اشتراط العلم بقدر المثمن

مکاسب

مرتضی انصاری

3

فقه 5 بخش(1)

80

از اول خیارات تا اول مسقطات خیار الغبن

مکاسب

مرتضی انصاری

4

فلسفه بخش(1)

50

از ابتدا تا پایان المرحلة الخامسة (في الماهیّة و احکامها)

نهایة الحکمة

محمدحسین طباطبایی

5

تفسیر

30

سوره مبارکه إسراء

جلد 13 المیزان

محمدحسین طباطبایی

جمع

320

 

 

پایه نهم(نیمسال دوم)

ردیف

عنوان درس

ساعت

محدوده درسی

متن درس

مؤلف

1

اصول بخش(2)

80

از اول في ما یتعلّق بصیغة الأمر تا اول بحث النواهی

کفایة الاصول

محمد کاظم خراسانی

2

فقه4 بخش(2)

80

از اول مسأله اشتراط العلم بقدر المثمن تا اول خیارات

مکاسب

مرتضی انصاری

3

فقه 5 بخش(2)

80

از اول مسقطات خیار الغبن تا اول القول في ماهیة العیب

مکاسب

مرتضی انصاری

4

فلسفه بخش(2)

50

از ابتدای المرحله السادسة تا پایان المرحله السابعة (في الواحد و الکثیر)

نهایة الحکمة

محمدحسین طباطبایی

5

رجال

20

از اول مشایخ الثقات تا پایان کتاب

کلیات علم رجال

جعفر سبحانی

جمع

310

             
 

 

پایه دهم(نیمسال اول)

ردیف

عنوان درس

ساعت

محدوده درسی

متن درس

مؤلف

 

1

اصول1 بخش(1)

80

از المقصد الثاني في النواهي تا اول المقصد الخامس (المطلق و المقید)

کفایة الاصول

محمد کاظم خراسانی

 

2

اصول2 بخش(1)

80

از المقصد السابع اصول العملیة تا اول تنبیهات الاستصحاب

کفایة الاصول

محمد کاظم خراسانی

 

3

فقه 6 بخش(1)

80

از القول في ماهیه العیب تا اول الکلام في أحکام الخیار

مکاسب

مرتضی انصاری

 

4

درایه

40

اصول الحدیث و احکامه

درایه

جعفر سبحانی

 

5

فلسفه بخش(1)

55

از ابتدای المرحلة الثامنة (في العلّة و المعلول) تا ابتدای المرحلة الحادی عشر (في العقل و العاقل و المعقول)

نهایة الحکمة

محمدحسین طباطبایی

 

جمع

335

               
 

پایه دهم(نیمسال دوم)

ردیف

عنوان درس

ساعت

محدوده درسی

متن درس

مؤلف

1

اصول 1 بخش(2)

80

از المقصد الخامس (المطلق و المقید) تا اول المقصد السابع أصول العملیة

کفایة الاصول

محمد کاظم خراسانی

2

اصول2 بخش(2)

80

تنبیهات الاستصحاب تا پایان کتاب

کفایة الاصول

محمد کاظم خراسانی

3

فقه 6 بخش(2)

80

از الکلام في احکام الخیار تا پایان کتاب

مکاسب

مرتضی انصاری

4

فلسفه  بخش(2)

55

از ابتدای المرحلة الحادی عشر تا پایان کتاب

 نهایة الحکمة

محمدحسین طباطبایی

5

تفسیر

40

سوره مباره کهف

جلد 13 المیزان

محمدحسین طباطبایی

جمع

335

 

 

* ملاحظات:

1- با توجه به تقسیم فلسفه پایه دهم از یک نیم­سال به دو نیم­سال، درس­های درایه و تفسیر در این پایه در نیم­سال اول و دوم به روش اجرایی ذیل تقسیم شدند.

نیم­سال اول: درایه 40 ساعت + فلسفه بخش (1) 55 ساعت ؛

نیم­سال دوم: فلسفه بخش (2) 55 ساعت + تفسیر 40 ساعت.

2- با توجه به کم شدن حجم فلسفه در نیم­سال دوم، تفسیر از نیم­سال اول به نیم­سال دوم انتقال یافت.

3- رعایت متوالی بودن فلسفه در برگزاری کلاس الزامی است (اجرای درس فلسفه در انتهای نیم­سال اول و ابتدای نیم­سال دوم).

 

 

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

محتويات مرتبط

 

najah

soal sound
moshaver